Zakładanie trawników

Trawnik w nowoczesnych ogrodach to duże wyzwanie projektowe, wykonawcze i pielęgnacyjne.. Trawniki zajmują 50-60 procent i więcej powierzchni ogrodów.

Układanie trawnika z rolki.Na właściwe rozplanowanie trawnika w ogrodzie wpływa szereg czynników. Podstawowe to np. dostępność dla kosiarki, ukształtowanie terenu, intensywność użytkowania, wydeptywania, wody dachowe czy intensywność naświetlenia. Wszystkie wymienione i niewymienione elementy decydują o późniejszym wyglądzie trawnika, decydują o jego trwałości.

Nie mniej ważną sprawą jest podłoże trawnika. W zależności od jego rodzaju należy wykonać szereg prac przygotowawczych np. drenowanie, właściwe ułożenie warstwy gleby urodzajnej na wyrównanym podglebiu, itd. W większych ogrodach można przed rozwinięciem lub siewem trawnika położyć instalację do nawadniania z odpowiednią ilością kranów.

Drenowanie, układanie warstw ziemi, nawadnianie
najkorzystniej jest powierzyć wyspecjalizowanej firmie.
Zapraszamy.

Bardzo często spotykanym już w Polsce sposobem jest zakładanie trawnika przez tzw. darninowanie lub inaczej trawnik z rolki. Anglicy, mający największe doświadczenie trawnikowe, polecają zakup darni najdroższej, na jaką stać właściciela. Tania darń jest przyczyną wielu problemów, takich jak chwasty, nieodpowiednie gatunki traw - w efekcie uzyskujemy łąkę zamiast trawnika.

O trawnik trzeba zadbać.

Pielęgnowanie trawnika to szereg czynności wykonywanych cyklicznie w czasie całego okresu jego życia. Składa się z następujących, podstawowych, prac:

  • podlewanie,
  • nawożenie,
  • napowietrzanie,
  • piaskowanie,
  • wałowanie,
  • inne, nie wymienione tutaj.

Podlewanie. W zależności od gatunku traw , temperatury, nasłonecznienia i wiatru, grubości darni, głębokości systemu korzeniowego, wysokości koszenia i sposobu użytkowania trawnika zapotrzebowanie na wodę wynosi 0,5 - 3 l/m2, w szczególnych warunkach nawet 7 l/m2.

Podlewanie trawnika zbyt małą ilością ale i zbyt dużą jest dla niego zabójcze. Woda musi dostać się na pełną głębokość systemu korzeniowego. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje wiosną i jesienią podczas największego przyrostu masy traw.

Nawadnianie wykonujemy różnymi narzędziami - od konewki do złożonych systemów nawadniających.

Szczególnie polecamy automatyczny system nawadniania firmy TORO

Najczęściej są to różnej konstrukcji zraszacze - statyczne, wahadłowe, obrotowe, pulsacyjne, wężowe, i inne. Nawadniają one powierzchnie o kształtach prostokątnych, wycinka koła, pod różnym kątem. Stosujemy je w zależności od potrzeb.

Nawożenie

Bardzo często ograniczane jest do azotu. To błąd - trawnik potrzebuje wieli składników odżywczych. Wiele z nich znajduje się w glebie w dostatecznej ilości. Pozostałe należy uzupełnić. Niezbędne jest fachowe, poprawne pobranie próbek ziemi.

Najważniejsze, potrzebne składniki, których zawartość w glebie należy dokładnie określić to:

Azot
Jest podstawowym pierwiastkiem niezbędnym do życia roślin. Jego brak powoduje zahamowanie wzrostu i żółknięcie liści. Rośliny są mniej odporne na suszę i wydeptywanie. Trawnik nawożony azotem jest ciemnozielony przez cały okres wegetacji, pod warunkiem systematycznego nawadniania. Pod wpływem azotu trawy silniej się krzewią. Przenawożenie azotem jest bardzo niebezpieczne, powoduje zbyt bujną wegetację. Początkowa trawnik wygląda znakomicie, później darń staje się rzadka, łatwo atakowana jest przez choroby. W następnym etapie pojawia się dużo chwastów.Nie należy nawozić azotem później niż 15 września.

Fosfor
Jest również ważnym składnikiem pokarmowym roślin. Jego brak powoduje zahamowanie wzrostu. Szczególnie korzystny wpływ wywiera na rozwój systemu korzeniowego. Siny rozwój korzeni umożliwia roślinie pobieranie większej ilości składników pokarmowych. Korzystne działanie fosforu polega także na zwiększaniu odporności traw na suszę, mróz i wiele chorób. Przedawkowanie tego składnika zdarza się rzadko i może powodować żółknięcie roślin.

Potas
Jest kolejnym ważnym składnikiem diety roślin. Wpływa znacząco na wzrost i krzewienie się traw. Zwiększa odporność roślin na suszę, mróz i niektóre choroby.

Magnez
Jest pierwiastkiem niezbędnym dla wszystkich roślin. Jego zasadnicze znaczenie polega na tym, że jest składnikiem chlorofilu. Na ogół jego brak odczuwany jest tylko na glebach lekkich, piaszczystych. Małe dawki dostarczane w nawozach wieloskładnikowych najczęściej w pełni pokrywają ubytki tego pierwiastka.

Wapń
Ma nie tylko bezpośredni wpływ na roślinę jako składnik odżywczy, ale i pośredni - poprawiając niektóre właściwości gleb. Polepsza jej strukturę, ułatwia pobieranie pozostałych składników pokarmowych. Oczywiście, najbardziej znane działanie wapnia to odkwaszanie gleby.

Mikroskładniki najczęściej są dostępne w glebie w ilościach wystarczających dla traw. Żeby się nie narażać na koszty wykonania dodatkowej analizy ich zawartości, najlepiej raz w roku rozsiać nawóz mikro- lub wieloskładnikowy z mikroelementami. Do wysiewania nawozów najlepiej użyć siewnika. Kolejne przejazdy musimy wykonywać bardzo starannie, żeby nie było miejsc podwójnie obsianych, a także pozbawionych nawozów. Możemy też nawozy rozsiewać ręcznie. Odmierzoną dawkę musimy podzielić na dwie części i wysiać je w dwóch krzyżujących się kierunkach. Nawozy mineralne dobrze jest wysiewać po koszeniu. Nie należy wysiewać nawozu na mokry trawnik, natomiast po rozsianiu powinno się całą powierzchnię podlać. Spłukanie nawozu zapobiega poparzeniu liści.

Nawozy organiczne
(gnojówka, gnojowica, obornik, torf) - choć niewątpliwie mają zalety, to przez swe uciążliwe cechy rzadko mogą być używane na trawniku przy domu. Ich podstawowe wady to: nieprzyjemny zapach, brak możliwości równomiernego ich rozprowadzania domowymi sposobami na całej powierzchni oraz fakt, że mogą zawierać ogromne ilości nasion chwastów. Wyjątek stanowi nawożenie torfem. W tym przypadku chodzi bardziej o dostarczenie substancji organicznych niż składników pokarmowych. Z torfu powstaje próchnica. Zwiększa się przewiewność (napowietrzenie) gleby. Wzrasta także zdolność magazynowania wody i składników pokarmowych dostarczanych w postaci nawozów mineralnych.

Napowietrzanie (aeracja)

Wykonujemy najczęściej wiosną po koszeniu aby zapewnić systemowi korzeniowemu naszego trawnika odpowiednią przestrzeń życiową. Służy intensywnemu rozwojowi korzeni. Trawnik staje się bardziej odporny na wydeptywanie, elastyczny.

Jest to po prostu nakłuwanie bądź nacinanie trawnika odpowiednimi urządzeniami. Kiedyś robiono to ręcznie, np. widłami i podobnymi narzędziami. Było to jednak dość pracochłonne. Obecnie używa się w tym celu aeratorów i wertykulatorów.

Piaskowanie

Jest zabiegiem u nas prawie niestosowanym, a od pokoleń znanym w krajach o wysokiej kulturze ogrodniczej. Systematyczne piaskowanie sprzyja rozwojowi nowych korzeni, rozłogów i pędów. Piasek przedostając się z powierzchni trawnika do warstwy nośnej rozluźnia ją, poprawia napowietrzenie gleby. Poprawia też przesiąkliwość gruntu, trawnik staje się bardziej elastyczny. Ponadto piasek wypełnia małe nierówności, wyrównując powierzchnię trawnika

Najlepsze efekty przynosi piasek średnioziarnisty o granulacji 0,5 - 0,6 mm, oczywiście bez kamieni. Piasek na małych powierzchniach można rozrzucać ręcznie, łopatą, grabiami, twardą szczotką. Piasek powinien być suchy, ponieważ wilgotny bardzo trudno równomiernie rozprowadzić. Na trawnikach starszych niż trzyletnie najlepsze rezultaty osiągnie się wykonując piaskowanie po napowietrzaniu.

Wałowanie

Jest zabiegiem, który ma na celu wyrównanie darni wysadzonej zimą przez mróz oraz pobudzenie trawy do krzewienia się. Częstotliwość i sposób wałowania zależy od rodzaju gleby, podglebia, warstwy nośnej, gatunku i wieku trawnika.

Przeprowadzanie wałowania jest konieczne na pewno na wiosnę po trudach zimy.. Trawniki intensywnie eksploatowane, z dużą ilością dżdżownic, należy wałować częściej, nawet co miesiąc. Ważne jest wałowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to dociśnięcie młodych roślin, kiedy są jeszcze słabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu użyć lekkiego wału o masie 30 do 50 kg.

Skuteczność i powodzenie tego zabiegu będą zależały od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie może być zbyt mokra, bo wtedy niszczymy jej strukturę. Używając ciężkiego wału na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie darni i głębokie wgniecenia.Serdecznie wszystkich zapraszamy. EURO-OGRÓD, Przemysław Maślankiewicz.

Zakładanie ogrodów, nawadnianie, zakładanie trawników, architekura ogrodowa - Tuszyn, Łódź, Polska.

tel. 501-259-895

Euro Ogród | O firmie | Kontakt | Nawadnianie ogrodu | Woda w ogrodzie | Boiska sportowe | Zakładanie trawników | Zakładanie ogrodów | Układanie kostki | Żywopłoty | Oświetlenie ogrodu
Drewno w ogrodzie | Kąciki wypoczynkowe | Grille ogrodowe | Zakres usług | Historia sztuki ogrodowej | Rodzaje ogrodów | Ostatnie realizacje | Wybrane realizacje | Praca | Polecamy

XHTML 1.1 CSS Podpis elektroniczny, Łódź | Nieruchomości - sprzedaż, Łódź Strony internetowe, serwery - eSeM Łódź