Boiska sportowe

Firma Euro-Ogród Przemysław Maślankiewicz wykonuje kompletne płyty boisk sportowych i inne, o podobnej konstrukcji, nawierzchnie trawiaste. Przeprowadza także renowacje, regeneracje nawierzchni trawiastych boisk sportowych.

Trawniki sportowe są to najczęściej boiska trawiaste wymagające precyzyjnie określonej lokalizacji. Teren pod trawnik sportowy powinien być jak najbardziej płaski. Jakość podłoża przy budowie trawników sportowych ma największy wpływ na zakres prac budowlanych. Podłoże, na którym planowane jest zakładanie trawników, powinno być na całej powierzchni strukturalnie jednorodne.

Specyfikacja prac

Narożnik boiska piłkarskiego.

 • Wyprofilowanie gruntu.
 • Wykonanie rowów drenarskich i założenie rur drenarskich.
 • Wykonanie warstwy drenażowej poprzez nawiezienie tłucznia.
 • Profilowanie tłucznia.
 • Wykonanie warstwy wegetacyjnej poprzez nawiezienie materiału.
 • Dodatkowe profilowanie.
 • Wykonanie warstwy trawnika - trawnik z rolki lub wysiew nasion trawy.

Specyfikacja warstw

 • Warstwa trawnika.
 • Warstwa wegetacyjna.
 • Warstwa drenażowa.
 • Konstrukcja drenażu.
 • Warstwa gruntu rodzimego.

Drenaż trawnika sportowego

Po zniwelowaniu terenu przystępujemy do kopania rowów drenarskich w odstępach co 4 do 8 m. Głębokość wynosi 40 - 60cm. Po wykopaniu rowów, układa się drenaż . Dreny ułożone są na podsypce żwirowej z zachowaniem ustalonych spadków, które powinny wynosić od 0,5 - 1,5%. Sączki doprowadzone są do zbieraczy o średnicy do 250mm, odprowadzających wodę poza boisko. Po tej czynności przystępuje się do wypełnienia rowów gruboziarnistym żwirem, a następnie do budowy warstwy drenażowej o grubości 10 - 20cm, z piasku.

Warstwa nośna

Wymagania co do jakości i wytrzymałości trawników sportowych są bardzo duże. Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwałości i wytrzymałości darni jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej.

Wysiew nasion traw przeznaczonych na trawniki sportowe

Mieszanki traw do obiektów sportowych zawierają w swoim składzie: Kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową, życicę trwałą. Nasiona są wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają umieszczone nasiona to 0,5 - 1cm, warstwa gleby nie jest grubsza niż 1.5cm. Do przykrywania nasion służy torf.

Spadki

Spadek boiska powinien wynosić 0,3% do 0,8%. Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym lub kiedy zastosowana jest dodatkowo warstwa drenażu spadek może być minimalny, a nawet może go nie być wcale. Projektowanie może uwzględniać również płyty boisk jedno lub dwuspadkowe. Profesjonalne płyty powinny być zupełnie płaskie lub mieć spadek kopertowy.

Wykonanie profilowania

Przy budowie istniejących wcześniej warstw nie powinny zostać naruszony wykonany profil, tak aby grubość poszczególnych warstw utrzymać na jednakowym poziomie. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ w przypadku zmiany grubości warstw zmieniają się ich cechy, a tym samym może wystąpić różna chłonność, przepuszczalność wody i wzrost traw. Przy budowie boisk sportowych kładzie się nacisk na wysoki poziom profilowania, konieczne jest używanie dokładnych urządzeń mierniczych i staranne wykonywanie prac. Po wykonaniu profilowania wykonuje się rowy drenarskie.

Przepuszczalność wody

Stosowany materiał powinien charakteryzować się dobrą przepuszczalnością wody. Dlatego nie powinno się stosować materiałów gdzie frakcja ziaren jest bliska zeru. Przy takim materiale następuje zbicie ziaren i miejscowe zagęszczenie, co w efekcie prowadzi do pojawiania się zastoin wodnych.

Warstwę wegetacyjną buduje się nad rodzimym gruntem lub nad warstwą drenarską. Jej właściwa budowa pozwala na prawidłowe ukorzenianie traw tak aby wytrzymywała trudy użytkowania sportowego. Warstwa wegetacyjna trawnika musi być tak wykonana, aby pozwalała na oddychanie korzeni i odprowadzała wodę w kierunku drenażu. Stanowi z reguły mieszankę wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiałów pomocniczych. Skład mieszanki należy określać każdorazowo indywidualnie w zależności od wielu czynników. Należy zastosować materiały pomocnicze w postaci nawozów i substancji wzmacniających glebę.

Grubość warstwy

Przy wyborze grubości warstwy wegetacyjnej trawnika należy wziąć pod uwagę metodę budowy. Przyjmuje się najczęściej grubość warstwy około 10 - 15cm. Z uwagi na konieczność zapewnienia optymalnej wilgotności w tej warstwie, zaleca się stosowanie grubości w granicach 10 - 20cm.

Trawniki rolowane

Grubość trawnika z rolki wynosi od 15 do 25mm. Do szybszego ukorzenienia zaleca się nawożenie pod korzeń mieszanką ok. 30g/m2 nawozami wieloskładnikowymi o wydłużonym czasie działania.

W czasie transportu rolki z trawą nie powinny się przegrzewać. W trakcie transportu w miesiącach letnich trzeba zwracać szczególną uwagę na temperaturę. Przy rozkładaniu należy zadbać aby warstwa nośna trawnika była nie zdeformowana. Po rozwinięciu trawę przyciskać lekkim walcem przekątnie do kierunku rozwijania, a następnie mocno podlać.

Dawniej, przy braku systemów nawadniających, najlepszym okresem do rozkładania trawników rolowanych był początek kwietnia do połowy czerwca. Obecnie każdy termin jest dobry.

Gdy trawa jest już dobrze ukorzeniona można ją napowietrzyć i przeprowadzić aerację z piaskowaniem aby woda z opadów i nawozy mogły lepiej docierać do korzeni.

Przy dobrych warunkach atmosferycznych trawę można już zacząć używać po trzech, czterech tygodniach.

Nawadnianie boisk
Nowoczesne systemy nawadniania boisk wyposażone są w wynurzane zraszacze o dużym zasięgu podlewania, usytuowane w murawie boiska. Układ kontroli jest wyposażony w mini stację meteorologiczną złożoną z czujnika opadów deszczu oraz komputer dzięki któremu precyzyjnie można sterować dawką wody.Serdecznie wszystkich zapraszamy. EURO-OGRÓD, Przemysław Maślankiewicz.

Zakładanie ogrodów, nawadnianie, zakładanie trawników, boiska sportowe - Tuszyn, Łódź, Polska.

tel. 501-259-895

Euro Ogród | O firmie | Kontakt | Nawadnianie ogrodu | Woda w ogrodzie | Boiska sportowe | Zakładanie trawników | Zakładanie ogrodów | Układanie kostki | Żywopłoty | Oświetlenie ogrodu
Drewno w ogrodzie | Kąciki wypoczynkowe | Grille ogrodowe | Zakres usług | Historia sztuki ogrodowej | Rodzaje ogrodów | Ostatnie realizacje | Wybrane realizacje | Praca | Polecamy

XHTML 1.1 CSS Podpis elektroniczny, Łódź | Nieruchomości - sprzedaż, Łódź Strony internetowe, serwery - eSeM Łódź